Bremser

Defekte bremser reduserer bremseeffekten betydelig!

Tykkelsen på  bremseskiven er av stor betydning for bremsekapasitet
og sikkerhet. En tynn bremseskive kan føre til at temperaturen fort blir
for høy, med tap av friksjon og avleiringer på bremseflaten.

Bremser som ikke fungerer som de skal medfører stor risiko.

Rakkestad Autosenter utfører reparasjon av slitte bremsklosser,
rustne/slitte bremseskiver, piping/skraping ved brems, håndbrekk,
skift av bremserør, skift av bremsepumper og calipere med mer.

 

 

Ring oss på 69 22 28 20 for å bestille utvendig vask!